Az Egyesület honlapja

BBE logo
A Békefenntartók Bajtársi (Közhasznú) Egyesületének új honlapja 2010. január 08-án kezdte meg működését. Tagjaink és az érdeklődők a honlapról (is) értesülhetnek aktuális programjainkról és tarthatnak kapcsolatot az Egyesülettel. A Vendégkönyvben munkánkkal kapcsolatban bárki kifejtheti véleményét. A FÓRUM-ban regisztráció után lehet érdemi eszmecserét folytatni.
Egyesületünkben két munkacsoport működik, amelyek önálló weboldallal is rendelkeznek. Szándékaink szerint a Fegyverzet-ellenőri munkacsoport weboldala foglalkozik tematikusan a CFE Szerződés, valamint a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos tevékenység megismertetésével, az elért eredményekkel és az aktuális feladatokkal. Az Almanach munkacsoport weboldalán találhatjuk „A magyar béketámogatás első száz éve” című almanach, valamint a polgári társadalom részére a konfliktuskezelésben, a béketámogató műveletekben részt vevő magyar erőkről egy méltó kiadvány megjelentetésével kapcsolatos előkészítő munka menetét és eredményeit.

Aktualitások...

BBE logó

Hanuska Miklós egyesületi elnök elhalálozása miatt a működőképesség biztosítása érdekében szükségessé vált az elnök személyének a megválasztása. A közgyűlés 2019. január 17.-ei ülésén egyhangú szavazattal megválasztotta Varró Ferenc nyá. ezredest (az egyesület volt ügyvezető alelnökét) a Békefenntartók Bajtársi Egyesület elnökének. Az elnökség tagok megválasztása következő közgyűlésen történik!

Együttműködési megállapodás

bbe_feld

A Felderítők Társasága Egyesület, 2016. február 29-én tartotta az éves beszámoló és a feladatszabó közgyűlését. A közgyűlésen, előzetes kidolgozás, egyeztetés után, külön napirendben rögzítettek szerint Együttműködési megállapodást írt alá a Felderítők Társasága Egyesület és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete. A megállapodás alapján az együttműködés alapvetően kiterjed az egyesületek rendezvényeinek rendszeres látogatására, a publikált kiadványokról történő kölcsönös tájékoztatásra, a felderítéssel és a békefenntartással kapcsolatos muzeális értékű dokumentumok és tárgyi emlékek felkutatására, értékelésére és megőrzésére, a felek közötti információ cserére, továbbá a szakterületeket érintő tudományos munkára.


KÖZGYŰLÉS!

BBE logó

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete a Facebook oldalán közzétettekkel összhangban, 2022. január 13-án közgyűlést tartott. A közgyűlésról szóló beszámoló PDF formátumban >>itt<< ovasható.


BBE logó

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete a Facebook oldalán, 2021. augusztus 24-én közzétett Meghívó szerint 2021. szeptember 16-án közgyűlést tartott. A közgyűlésról szóló beszámoló PDF formátumban >>itt<< ovasható.


BBE logó

Tisztelt Egyesületi Tagtársak! Értesítelek Benneteket, hogy a Békefenntartók Bajtársi Egyesületének elnöke rendkívüli közgyűlést hívott össze 2019. december 10. 14.00-ra.
Tervezett napirendek:
1. Az egyesület együttműködésének lehetőségei külföldi és hazai társ egyesületekkel. Az együttműködések módja, formái és tevékenységi területei.
Előterjeszti: Varró Ferenc nyá. ezredes
2. A 2020-ra kiírt pályázatok adta lehetőségek és felhasználási területei.
Előterjeszti: Komka Béla nyá. alezredes
3. Az egyesület 2020. évi munkaterve tervezetének megbeszélése.
Előterjeszti: Varró Ferenc nyá. ezredes
4. Az egyesület internetes honlapjának helyzete és a jövőbeni lehetőség alternatívái.
Előterjeszti: Varró Ferenc nyá. ezredes
A rendkívüli közgyűlés helye: Budapest Kerepesi út 29/B, BEOSZ tanácsterem
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz határozatképes, azt azonos napirendi pontokkal az egyesület elnöke 2019. 12. 10-én 14.30 kezdési időponttal hívta össze.
Kérlek, hogy akadályoztatásod esetén arról, az elnökséget értesítsd 2019. december 09-én 24.00-ig!
Bajtársi üdvözlettel, Komka Béla nyá. alezredes (ügyvezető alelnök)


bbe_obebg

A mai nap rendkívüli közgyűlést tartottunk a Békefenntartók Bajtársi Egyesület székhelyén. A jelenlévők aktívan járultak hozzá a közgyűlés sikeréhez! Fontos kérdésekben döntöttünk, illetve hoztunk határozatot a jövőt érintő kérdésekben, az előzetesen közzétett értesítőben rögzített napirendi pontok alapján. A közös gondolkodást segítette az Ildikó és Janka karácsonyi és névnapi kedvessége, mely fokozta az ünnepi hangulatot és elősegítette a közgyűlés eredményességét. A rendezvény után készítettünk egy felvételt melyen a közgyűlésen résztvevők egy kis csoportja, az utóvéd látható. (megj.: legközelebb a rendezvény elején készítünk felvételt, vagy közvetlen utána.) Kedves Bajtársnők, Bajtársak! Köszönöm a közgyűlés előkészítését az aktív részvételt, a hasznos hozzászólásokat - Varró Ferenc.


Nemzetözi kapcsolatok bővítése

bbe_obebg

Nemzetközi kapcsolatokat nyitott a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete 2019. október 04-én Várpalotán az Osztrák Békefenntartók Egyesületének Burgerlandi Régiójával. Az osztrák 4 fős delegációt Bernhard Lechenbauer úr vezette. A programra a csoportot megfigyelőként elkísérte az országos elnökség helyettes vezetője, Bernhard Bair nyugállományú altábornagy úr is. A péntek délutáni megbeszélésen mindkét szervezet rövid tájékoztató keretében mutatkozott be egymásnak, kiemelve az ismertetőkben a fő tevékenységük területeit és céljaik fő irányvonalait. A két békefenntartó egyesület tagjai nem először találkoztak már Magyarországon. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett nemzetközi katonatalálkozókon, éleslövészeteken és lőversenyeken, valamint a pákozdi Békefenntartók Emlékművénél megtartott katonai rendezvényeken mindkét egyesület már több alkalommal üdvözölhette egymást. A két békefenntartó szervezet együttműködéséről, a közös munka lehetséges és javasolt területeiről a magyar fél együttműködési javaslatot készített, amelyet az osztrák partnerek örömmel vettek át. Várjuk az osztrák fél javaslatait is és az együttműködésünkről szóló megállapodás majd azután kerül csak hivatalosan aláírásra. A hivatalos megbeszéléseken részt vett magyar csoportot Varró Ferenc nyá. ezredes, az egyesület elnöke vezette. A vendégek fogadásában és a rendezvény előkészítésében, levezetésében a helyi Gábor Áron Nyugdíjas Egyesület tagjai nagy segítségünkre voltak. Köszönet érte! Az osztrák delegáció tagjai a következő napon Várpalota és Veszprém nevezetességeivel ismerkedhettek meg. Kezet foghattak Várpalotán Thúry várkapitánnyal és jó kétórás sétát tehettek Veszprém belvárosában. Vasárnap, a reggeli után az eredményes munka érzésével utazhatott haza mindkét delegáció.


  Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása 2021. október 30-án.  

Békefenntartók Napja 2020

Pákozdi emlékmű

A 2020-évi megemlékezés a járvány szabályok betartásával május 29-én pénteken 11 órakor kerül megrendezésre...
További információ a Facebookon


Progjamjaink...

Facebook