Az Egyesület megalakítása

Reckon
A Magyar Köztársaság békefenntartó misszióiban szolgálatot teljesített, vagy szolgálatot teljesítő hivatásos és nyugállományú katonák, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos és nyugállományú tagjai, akik végzett munkájukkal hozzájárultak a Magyar Köztársaság hírnevének öregbítéséhez, tevékenységükkel a békefenntartás eszméjének elismerést és megbecsülést szereztek, 2007. március 12-én Egyesületet hoztak létre. Ezen a honlapon keresztül adunk tájékoztatást az Egyesület munkájáról, a tervezett programokról minden érdeklődő számára, és adunk lehetőséget, hogy véleményüket nyilvánosan kifejtsék. Ismerjék meg a nemzetközi békefenntartásban tevékenykedő honfitársaink áldozatos munkáját, és eredményeit.
 

Az Egyesület céljai

UNglobe
A békefenntartás módozatainak, napjaink válságkezelő tevékenységében betöltött szerepének kutatása, ajánlások megfogalmazása. A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése, különböző oktatási formákban és intézményekben előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; az Egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése.
 

Az Egyesület tevékenysége

Nap és szögesdrót
Kutatja és ajánlásokat fogalmaz meg a békefenntartással kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben. Népszerűsíti a békefenntartás eszméjét a honvédelmi oktatás és nevelés keretein belül. Az érdekvédelmi szervezetek, és önkormányzati szervek megkeresése útján segítséget nyújt az idősebb, mozgásukban korlátozott, békefenntartásban részt vett nyugállományúaknak. Kezdeményezi, valamint támogatja a békefenntartással kapcsolatos programokat, megemlékezéseket, azokkal a társadalmi szervezetekkel, amelyek tevékenysége a békefenntartáshoz, illetve annak céljaihoz kapcsolódik. Az Egyesület hatékony együttműködést alakít ki és tart fenn a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Rendvédelmi Szervek illetékes szervezeteivel, valamint az érdekképviseleti és más szervezetekkel. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és szövetségekkel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Magyar Honvéd című hetilapban, az Új Honvédségi Szemle című folyóiratban, valamint ezen a honlapon való közzététel útján biztosítja. Az Egyesület – mint közhasznú szervezet – működése nyilvános, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 

Bemutatkozás:

Rólunk szólva...