Híreink....

További programjainkat kövessék a Facebook oldalunkon: Facebook

ENSZ Béke Világnap

Az ENSZ hivatalos naptárában minden év szeptember 21-e a béke napjaként szerepel. Ennek jegyében “Egy nap a békéért” elnevezéssel egy széleskörű, a világot behálózó rendezvénysorozat született, melynek egyik helyszíne Budapesten a XIII. kerület Béke téren volt. A rendezvény házigazdája a Magyar Békeszövetség, együttműködve az Angyalföldért Egyesülettel és a XIII. kerület más civil szervezeteivel. A rendezvényen a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete is aktívan részt vett, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület és a Felderítők Társasága képviselőivel együtt. Az ENSZ főtitkár békenapi levelét Száraz Pál nyá. ezredes úr, vezetőségi tag ismertette a megjelentekkel.

Képek a rendezvényről

BBE logó

   K Ö Z G Y Ű L É S !  


Békefenntartók Bajtársi Egyesületének Közgyűlése
2016. április 28-án (csütörtök) 16:00 óra


Helye: 1087. Budapest Kerepesi út 29/B (volt Szalvay Mihály Laktanya) alatti bázisunk nagyterme (VII. ép. I. emelet)

Tervezett napirendi pontok:

  1. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és két fő hitelesítő személy megválasztása;
  2. A napirendi pontok ismertetése, elfogadása;
  3. A 2015. éves szakmai beszámoló elfogadása;
  4. A 2015. éves pénzügyi és számviteli törvény szerint beszámoló elfogadása;
  5. A 2016. évi program tervezet ismertetése;
  6. A 2016. évi költségvetési tervezet ismertetése;
  7. Egyéb, határozatot nem igénylő, aktuális kérdések.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a plusz egy fő jelen van. Ha Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt Közgyűlés ugyanazon helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 16:30-kor kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés, a megjelent szavazásra jogosult egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes, és nincs jogi akadálya, hogy fenti napirendi pontokban döntést hozzon.

Felkérjük Egyesületünk tagságát, hogy jelenlétükkel járuljanak hozzá a Közgyűlés eredményességéhez.


BBE logó

Missziós történetek - előadássorozat a Honvéd Kulturális Központ (Budapest, Stefánia út 34-36. Goblein terem) szervezésében.

Időpont: 2015. február 26. 17.00
Téma: Ukrajna, Oroszország és „mások” háborúja, egy évvel a Majdan-téri események után
Előadó: Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár

A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre! A program a HKK honlapján és a Facebook oldalon.


BBE logó
Felderítők Társasága

Együttműködési megállapodás
A Felderítők Társasága Egyesület 2016. február 29-én tartotta az éves beszámoló és a feladatszabó közgyűlését. A közgyűlésen, előzetes kidolgozás, egyeztetés után, külön napirendben rögzítettek szerint - Együttműködési megállapodást írt alá a Felderítők Társasága Egyesület és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete. A megállapodás alapján az együttműködés alapvetően kiterjed az egyesületek rendezvényeinek rendszeres látogatására, a publikált kiadványokról történő kölcsönös tájékoztatásra, a felderítéssel és a békefenntartással kapcsolatos muzeális értékű dokumentumok és tárgyi emlékek felkutatására, értékelésére és megőrzésére, a felek közötti információ cserére, továbbá a szakterületeket érintő tudományos munkára.

Civilnap
Civil Szervezetek Napja

A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete 2016. január 30-án részt vett a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Civil Szervezetek Napja rendezvényén, ahol a bemutattuk a külszolgálattal kapcsolatos ajándék- és emlék tárgyakat, relikviákat és az érdeklődőkkel ismertettük az egyesület feladatát és terveit.
(A rendezvényről készült felvételeken az egyesület tagjainak egy csoportja és a bemutatott, kiállított anyagok, eszközök láthatóak. Fotó: Varró Ferenc)

Képek a rendezvényről

BBE logó
XIII logó

XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja
A Békefenntartók Bajtársi Egyesülete csatlakozik a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat rendezvényéhez, ahol a kerület civil szervezetei börze keretében standokon és kiállításon keresztül mutatják be a lakosság részére tevékenységüket.

Ideje: 2016. január 30-én 10:00 - 17:00

Helye: Angyalföldi József Attila Művelődési KözpontKorábbi hírek az ARCHÍVUM-ban!